GỌI MẸ

 

Xa rồi những tháng năm qua.

Hoang vu rừng núi, suối lùa nước trong.

Mây ơi, vần vũ mênh mông.

Đàn cò tung gió, thong dong tìm bầy.

Xanh xanh đồng ngập cỏ đây.

Ngọn non, thân trẻ, núi này đàng xa.

Mẹ ơi, Mẹ ở đâu xa ?

Cho con gọi mẹ, bao la dịu dàng.

 

Mẹ yêu tên gọi Đức Bà.

Cho con yêu Mẹ mãi là niềm tin.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi