THÁNG 10

 

Tháng mười là tháng Mân Côi.

Kính dâng Đức Mẹ tràng hoa dịu dàng.

Mẹ ơi, Mẹ thật mịn màng.

Mẹ yêu con Me dương gian đợi chờ.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi