MẸ TUYỆT MỸ

 

Maria lộc hương trinh diễm lệ.

Đẹp vẹn toàn tâm hồn Mẹ cao sang.

Con quỳ đây trong thánh đường dâng Mẹ.

Khẩn nguyện cầu lời kinh tỏa ngát bay.

Mẹ xinh đẹp hơn muôn vàn phụ nữ.

Thiên Chúa đà cất nhắc Mẹ tự xưa.

Mẹ là Mẹ Vua Giêsu cao cả.

Phúc ân thiêng Mẹ được Chúa tuôn trào.

Riêng cho Mẹ và chỉ một mình Mẹ.

Mẹ được ơn vô nhiễm Chúa tặng ban.

Maria sáng trong hơn ngọc bích.

Không vết nhơ không bợn bám Đức Bà.

Xinh đẹp quá cung lòng Mẹ trinh vẹn.

Maria đây tháng năm của Mẹ.

Con hái dâng lên cho Mẹ hoa lòng.

Mẹ là hoa của muôn hoa thế giới.

Hương thánh thiện phủ lấp cả triều thần.

Xin Mẹ thương cầu thay cho nhân thế.

Noi gương Mẹ sống giản dị, âm thầm.

Luôn chấp nhận sống con đường của Chúa.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT