MẸ LÀ SAO MAI

 

Ma-ri-a Mẹ ơi.

Đời con thuộc về Mẹ.

Mẹ luôn là của con.

Con thuộc về Mẹ rồi.

 

Mẹ đem niềm hy vọng.

Cho cuộc đời chơi vơi.

Lúc con gặp nguy hiểm.

Mẹ cứu vớt con rồi.

 

Trên biển đời thử thách.

Mẹ giang tay uy quyền.

Cứu vớt con nguy ngập.

Mau thoát vòng hiểm nguy.

 

Mẹ là sao mai tỏ.

Soi dẫn con trên đường.

Trên hành trình nguy biến.

Đến bến bờ tình thương.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi