MẸ ĐỨNG ĐÓ

 

Mẹ đứng đó giữa biển đời sóng gió

Giang hai tay, miệng Mẹ nở nụ cười

Đôi mắt Mẹ đầy nhân từ hiền dịu

Đã bao lần Mẹ hiện đến bảo ban

Ở Lavang, hay Trà Kiệu, La Mã

Chốn nơi nào, Mẹ cũng thường nhủ lòng

Nhân loại hỡi, hãy ăn năn sám hối

Giờ con hiểu sao Mẹ vẫn đứng đó

Giơ tay uy quyền, săn sóc, ủi an

Mẹ đứng đó, dưới chân hình thập tự

Quặn đau lòng, Mẹ chấp nhận vì yêu

Con của Mẹ, chịu đóng đinh thập giá

Tuôn đổ tràn ơn cứu độ trần gian

Maria…

Mẹ đứng đó buổi chiều

Trời hoang tím mây buồn

Con bật khóc…

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Mục Lục