MẸ ƠI

 

Ma-ri-a tuyệt vời

Miệng con nhả tơ ngọc

Ca khen ngợi Mẹ yêu

Tim con rung nhịp điệu

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Mục Lục