MẸ ĐỒNG TRINH

 

Ma-ri-a hồn con hướng về Mẹ

Cất tiếng ca ngợi khen Mẹ nhân hiền

Miệng con ứ, ngọc tuyền dâng kính Mẹ

Nhả tơ vương, nhịp điệu nhạc Thiên Đàng

Mẹ ơi Mẹ, Mẹ tinh trong tuyệt mỹ

Cả đất trời ngây ngất Mẹ hương trinh

Mẹ tinh tuyền, không hề nhiễm nguyên tội

Đất với trời say khúc nhạc giao duyên.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Mục Lục