MẸ THIÊN ĐÀNG

 

Trong bóng tối con âm thầm suy nghĩ

Mẹ huy hoàng tỏa tràn ngát hương thơm

Xác hồn Mẹ đẹp như trăng rằm sáng

Soi chiếu gian trần: nhân loại lầm than.

Mẹ cộng tác cùng Giêsu con Mẹ

Cứu vớt loài người, gánh tội trần gian.

Mẹ trong trắng hương tinh tuyền nguyên vẹn

Xứng đáng Mẹ là Nữ Chúa Thiên Cung

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Mục Lục