Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Đàlạt

đã diễn ra từ ngày 23/4/2007 tới 28/4/2007

tại Tòa Giám Mục số 9 Nguyễn Thái Học Đàlạt.

 

Đức Cha Phêrô Giám Mục Giáo Phận Đàlạt đã nhấn mạnh :” Trong những ngày tĩnh tâm hồng phúc này, Các Cha hãy hết sức quảng đại với Thiên Chúa, ra về với con người mới, để lan tỏa đến mọi người lòng đạo đức, thánh thiện của cuộc đời được đổi mới, được canh tân”.

Đặc biệt, tuần tĩnh tâm linh mục Đàlạt năm 2007, linh mục đòan Đàlạt đã được Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục phó Giáo Phận Nha Trang chia sẻ về thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:” Sống Yêu Thương và Phục Vụ”. Đức Cha Giuse đã triển khai Tin Mừng của thánh Gioan để làm rõ nét bức thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Người viết, xin ghi lại những nét chính của những bài chia sẻ của Đức Cha Giuse với cách tiếp thu của mình. Xin chân thành tri ân Đức Cha Giuse đã khai phóng những nét thật dễ hiểu và sống động của Tin Mừng thánh Gioan.

 

 

THEO CHÚA

 

Trở về đây trong mái ấm gia đình

Giáo phận Đàlạt thân thương ấm cúng

Con múc lấy những ngày đầy hạnh phúc

Sống tình yêu từ bỏ để an bình

Thuộc về Chúa trọn vẹn cho mình Chúa

Như Anrê, Gioan con bước tới

Giới thiệu Simon, Chúa gọi Kêpha

Mình Simon, Chúa mau mắn đặt tên

Từ lúc đó, đời Simon đổi mới

Trên đá tảng Chúa xây dựng Hội Thánh

Giáo Hội vững bền mãi mãi thiên thu

Chúa ở đó, Chúa ở cùng Hội Thánh

Mãi muôn đời cho đến tận mai sau

Thánh Thần canh tân, Thánh Thần đổi mới

Mỗi con người, mỗi ơn gọi trôi qua

Bốn chặng đường như bảo chứng tương lai:

“Từ bỏ, yêu mến, xuất thân, đón nhận”

Bước theo con người :” Tên gọi Giêsu “.

 

 

ĐỔI MỚI BẢN THÂN

*Lộ trình sống đạo bằng việc đổi mới bản thân.

 

Như Nicôđêmô, con đi gặp Chúa

Trong đêm tối, con lần mò gặp Chúa

Con ý thức thân phận yếu hèn tội lỗi

Con nhìn Chúa với con mắt thế gian

Không hiểu nổi và không bao giờ nhìn thấy

Vì tội lỗi đã kéo con chống lại

Công trình kỳ diệu của Chúa Giêsu

Khúc quanh năm nào Nicôđêmô đã gặp

Giữa đêm tối Chúa phá tan u tịch

Sự tự mãn, tự kiêu của Nicôđêmô

Vâng, sở dĩ Nicôđêmô đã thấy

Nhờ Thánh Thần đổi mới con tim

Nicôđêmô được đưa vào đường mới

Trường phái Thánh Thần…

Nicôđêmô trở nên người biết lắng nghe

Từ giờ đó, ông không còn tự mãn

Chỉ biết nghe, chỉ biết lắng nghe

Chúa đổi mới

Chúa canh tân

Nicôđêmô

Nhờ lời Chúa dạy bảo

Nhờ Thánh Thần

Soi sáng

Để ông biết lắng nghe và hiểu được mầu nhiệm Thập Giá

Và để được hạnh phúc mai táng với Đức Kitô

Ôi linh mục

Con người của thế giới

Xin cho linh mục luôn biết lắng nghe

Nhờ tiếng nói của Chúa Thánh Thần

Đổi mới

Canh tân

Để linh mục luôn gắn bó với Thập Giá của Đức Kitô.

 

ƠN CHÚA HÒAN TOÀN NHƯNG KHÔNG

*Nền tảng cuộc sống đạo : Phát huy những gì Chúa và Hội Thánh muốn chúng ta.

 

Nền tảng cuộc sống đạo

Qui chiếu về Thiên Chúa Ba Ngôi

Chúa Cha là nguồn tình yêu

Đức Giêsu là quà tặng tình yêu Thiên Chúa trao ban cho thế giới, cho con người, cho mỗi người

Thánh Thần là năng lực tình yêu

Thánh Thần là hơi thở, khí, gió

Nhiều luồng gió hợp lại sẽ khiến có sức mạnh như vũ bão…

Đức Giêsu kitô khi xưa

Đã ngang qua thành Samaria gọi là Sikhar ( Sikem )

Ngài mệt mỏi nên ngồi phệt xuống bên bờ giếng Giacóp

Lúc đó là khỏang giờ thứ 6

Giờ khổ nạn của Chúa

Giờ Ngài tự hủy ( Kénosis )

Người phụ nữ Samaria

Giờ này được hồng phúc lớn lao

Mạc khải hết sức quan trọng được vén lộ:

Thánh Thần được trao ban

Bộ mặt Thiên Chúa được tỏ lộ

Phêrô chỉ có thể nhìn ra ơn Chúa

Khi ông ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình

Giakêu đón nhận Chúa

Vì Chúa yêu thương ông là kẻ tội lỗi

Người thiếu phụ Samaria chẳng là gì

Bà chỉ là người yếu hèn khốn nạn tội lỗi

Bà có là gì chỉ do tình thương

Vì ơn huệ nhưng không của Chúa

Ôi mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Chúng ta hết lòng tạ ơn

Chúng ta hãy trở về nguồn theo dấu vết của tổ tiên

Để tri ân và dâng lời cảm tạ.

 

 

DẤN THÂN PHỤC VỤ

 

Linh mục theo Chúa

Dấn thân phục vụ

Qui về thiên Chúa Ba Ngôi

Một ơn gọi nên thánh

Linh đạo theo thánh Gioan

Muốn dấn thân phục vụ

Phải trung tín với Thiên Chúa

Và liên đới với anh em

Dấn thân phục vụ

Không phải chỉ làm những côg việc bác ái từ thiện

Công việc xã hội

Vì linh mục chỉ là con người

Hai tay nắm hai cực: Thiên Chúa và con người

Nếu linh mục phục vụ theo cách của Môsê

Con người vẫn bất tòan

Vì Môsê là người tâm phúc của Thiên Chúa

Môsê phục vụ hết mình trước Thiên Chúa, trước dân

Nhưng Môsê vẫn không hòan thành sứ mạng

Nếu bắt chước Môsê chúng ta trở nên anh hùng

Nhưng không nên thánh được

Sứ mạng của Môsê đẹp nhưng bất tòan

Phải noi gương bắt chước Đức Giêsu

Vì sứ mạng của Chúa Giêsu là sứ mạng tuyệt vời

Đức Giêsu Kitô cứu chuộc con người tòan diện

Linh mục là “Alter Christus “ “ Chúa Giêsu khác”

“Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”

Vâng, Đức Giêsu Kitô đã

Chữa lành cho anh mù từ thủa mới sinh, ngồi bên vệ đường

Để anh thấy Chúa Giêsu là Đức Kitô

Chúa đã làm cho Lagiarô sống lại

Để Lagiarô làm chứng cho sự sống

Chúa đã giúp Matta vượt qua đau khổ

Để tuyên xưng niềm tin

Chúa đã giúp Maria vượt qua tội lỗi để trở nên môn đệ của Ngài…

Đức Giêsu là mẫu gương tòan hảo, vẹn tòan.

 

GÓP PHẦN XÂY DỰNG

 

Chúa Giêsu nói : “ Thầy đây, đừng sợ “

Nếu ta tựa vào Thập Giá của Chúa Giêsu

Thì yêu thương và phục vụ sẽ không khó khăn cho lắm

Vì phải có tình yêu thương

Nếu không chúng ta chỉ làm theo bổn phận,

Chỉ lý lẽ với nhau mà thôi

Có tình yêu thương

Aùnh sáng mới thúc đẩy chúng ta, soi dọi chúng ta

Bởi vì, trước khi Thập Giá được dựng nên

Tất cả đều là bổn phận

Khi Thập Giá được dựng nên

Việc loan báo Tin Mừng không còn là bổn phận mà là nghĩa vụ

Thập Giá được dựng nên

Chúa Giêsu bị treo trên Thập Giá

Một tấm biển được đóng ngay trên  Thập Giá:” Giêsu Nagiarét, Vua dân Do Thái “.

Vua nghĩa tôn giáo được viết theo chữ Do Thái

Vua theo ngôn ngữ La Tinh, có nghĩa hòan tòan hành chánh

Vua các nền văn hóa, các nền văn minh, thời đại được hiểu theo nghĩa Hy Lạp

“Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ”, Chúa

là chủ tể các nền văn hóa, văn minh, Vua vũ hòan…

Không có biến cố nào ngòai ánh mắt, ngòai uy quyền của Chúa

Chúa là Vua

Ngài đã tỏ mình ra, đã tỏ vương quyền của Ngài

Trước khi Thánh Giá được dựng nên:” Chúa Giêsu là Thái Tử của Thiên Chúa Cha”

Sau khi Thập Giá được dựng nên, Ngài là Vua

Ngài gắn bó với các môn đệ

Tin tưởng các môn đệ, trao phó trách nhiệm cho các môn đệ

Phlatô đã giới thiệu Chúa Giêsu:” Này là Vua các ngươi “

Dân chúng đã khước từ Chúa Giêsu

Philatô trao Chúa Giêsu để họ đóng đinh Ngài vào Thập Giá

Chúa Giêsu mở ra con đường tình thương

Xây dựng cộng đoàn tình thương

Mở ra con đường hạnh phúc

Vâng, linh mục là người góp phần xây dựng tình thương,

Hòa giải

Tôn trọng phẩm giá và mở ra nền văn minh tình thương.

 

 

YÊU THƯƠNG HỌ VÀ NGÀI YÊU THƯƠNG HỌ ĐẾN CÙNG

 

Lạy Chúa Giêsu,

Là Mục Tử nhân lành

Chúng con được mời gọi sống yêu thương và phục vụ

Nhưng muốn sống yêu thương và phục vụ

Chúng con phải nhìn vào Chúa để xem cung cách mà Chúa đã yêu thương

Phục vụ như thế nào, ra làm sao ?

Yêu thương và phục vụ theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu :” Khi Ngài thi hành theo ý Thiên Chúa Cha”

Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ

Chúa cởi áo ra

Tức cởi bỏ cương vị Thầy, Chúa của mình

Rửa chân

Mở ra Thập Giá mà Người sẽ đi qua

Rửa chân để các môn đệ được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Rửa chân để thực hiện tận cùng sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa Cha

Đó là con đường tự hủy, tự hạ của việc rửa chân

Mặc áo vào theo linh đạo của thánh Gioan

Là đi vào mầu nhiệm phục sinh

Chúa yêu thương cả những kẻ nghịch thù

Chúa trao ban miếng bánh cho Giuđa

Giuđa đã bỏ đi trong đêm tối

Đồng lõa với tội lỗi

Giuđa đã chối từ tình yêu tột cùng của Chúa Giêsu

Chúa Giêsu vẫn yêu thương và yêu thương mọi người

Ngài ban cho các môn đệ và nhân lọai giới răn mới

“Như Cha đã yêu mến Thầy

Thầy cũng yêu mến các con”(Ga 15, 9 )

Giới răn này phát xuất từ Thiên Chúa Cha

Yêu thương lòai người

Chúa Cha trao ban Người Con Một Yêu Dấu

Là Chúa Giêsu

Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần

Và Mẹ Maria

Cho Hội Thánh và cho Nhân Lọai

Để Giáo Hội sống yêu thương và phục vụ như Chúa đã yêu ( Ga 15, 12 ).

Tình yêu ấy là thế này:” Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”( Ga 15, 13 ).

 

 

GƯƠNG MẶT PHÊRÔ

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA YÊU

 

 

Những ghi nhận này được viết lại theo lời chia sẻ của Đức Cha Giuse trong”Sống đạo hôm nay theo linh đạo thánh Gioan”

 

1.       Hãy đến mà xem

2.       Canh tân bản thân: Lộ trình sống đạo khởi đi từ việc đổi mới bản thân.

3.       Nền tảng việc sống đạo: Thờ phượng Cha trong Thánh Thần và Sự Thật

4.       Dấn thân phục vụ: Trung tín với Thiên Chúa; liên đới với anh em

5.       Góp phần xây dựng một xã hội công bằng :” Này là Vua các ngươi”

6.       Người mục tử yêu thương và phục vụ : Ngài đã yêu thương họ đến cùng

7.       Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa

8.       Người môn đệ Chúa yêu.

 

     Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

 

 


Mục Lục