MẸ THEO CON

DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

 

Con ơi Mẹ lên núi

Chiều tím đồi hoang sơ

Lòng Mẹ đau vời vợi

Bên Mẹ thánh Gio-an.

 

Mẹ tới chân thập giá

Trên đỉnh đồi Can vê

Hai tên trộm tên cướp

Bị treo giữa hai bên.

 

Mẹ tự đi tới đó

Gôn-go-tha mời Mẹ

Mẹ đồng công cứu thế

Dưới chân Chúa Giêsu.

 

Canvê chiều hoang tím

Chúa trối thánh Gio-an

Rồi Gioan theo Mẹ

Đường truyền giáo thênh thang.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi

Năm 2008.


Mục Lục