MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

 

Đêm buông xuống giữa mùa đông buốt giá

Nơi Belem băng tuyết phủ đầy đường

Chúa ra đời trong đơn lạnh gió sương

Trong máng cỏ hang lừa buồn thanh vắng

 

Để hoàn cầu vũ trụ như chìm lắng

Chúa bỏ ngai vàng hạ thế trần gian

Quên thân mình giáng sinh chốn nghèo nàn

Cứu nhân loại thoát trầm luân tội lỗi

 

Trong hang lừa thấp hèn tràn bóng tối

Bỗng ngàn sao lấp lánh rực không trung

Bao Thiên Thần hát vang lừng thiên cung

Tỏa hào quang xuống trần mừng đón Chúa

 

Hoà nhịp cung đàn du dương ca múa

Cùng ba vua, mục đồng quỳ tôn vinh

Chúc tụng ngợi khen Con Chúa hiển linh

Vừa giáng sinh: Đấng Ngôi Hai Cứu Chuộc

 

Chúa Hài Nhi ra đời nhận công cuộc

Cứu khổ muôn người chỉ vì thương yêu

Không màng sinh trong hang đá tiêu điều

Để ban phúc bình an nơi dương thế.

 

                                        Hoài Thương

                                           12 / 2004

Mục Lục