Khao Khát

                          ĐƯỢC YÊU CHÚA VỮNG VÀNG

                        

                           Nhân loại hân hoan chờ Giáng sinh

Đợi mong Con Chúa chốn thiên đình

Xuống trần cứu độ người dương thế

Tuôn trải hồng ân xoá tội tình

 

Lòng Chúa thương con đến tột cùng

Ngôi vua cao trọng trên thiên cung

Quý quyền,  nhung gấm Chúa từ bỏ

Giá rét trong hang đá lạnh lùng

 

Ôi sao lòng Chúa quá yêu con!

Biết đáp đền chi cho vẹn tròn?

Bảo ngọc kho tàng nào sánh ví!

Suối tình Chúa đổ lấp vàng son

 

Tán tụng vinh danh Chúa vạn lời

Muôn ngàn sao sáng toả bầu trời

Hàng hàng lớp lớp người cung kính

Quỳ bái ngợi khen Chúa tuyệt vời

 

Giáo đường chuông đổ ngân vang vang

Hoà tiếng nhạc reo rắc nhịp nhàng

Đêm thánh linh thiêng mừng đón Chúa

Hương hoa tươi thắm ngát trầm nhang

 

Thánh lễ nửa đêm dẫu muộn màng

Ngàn dân thờ lạy Chúa nghiêm trang

Bồi hồi cảm xúc bên hang đá

Khao khát được yêu Chúa vững vàng.

                          

                           Hoài Thương

                           12 - 08 - 2004

 

 

 

 

Mục Lục