Con Xin Theo Ngài

 

 

Có đau mới biết niềm đau

Có sầu mới hiểu nỗi sầu cô đơn

Trải qua giông bão nguồn cơn

Phu thê chia cách keo sơn nghĩa tình

Quạnh hiu đơn lẻ bóng mình

Ðời con như chiếc lục bình trôi sông

Giữa trời đất rộng mênh mông

Còn ai chờ đợi ngóng trông vỗ về?

Tử ly đau đớn muôn bề

Thân côi cô phụ biết về nơi đâu?

Như thuyền không bến đậu tầu

Chơi vơi giữa chốn đoạn cầu gẫy đôi

Tuôn dòng khổ lệ mặn môi

Nuốt bao cay đắng bồi hồi tiếc thương

Tâm can như đứt dạ trường

Năm canh thao thức vấn vương nỗi buồn

Chợt nghe vang vọng tiếng chuông

Từ nơi gác nhỏ giáo đường nghiêm trang

Cho bao đau khổ phũ phàng

Như phai mờ nhạt nhẹ nhàng biến tan

Dâng niềm Tin Cậy ngập tràn

Nghe lòng Mến Chúa nồng nàn đậm sâu

Ðời con chỉ một mối sầu

Mà lòng tê tái kêu cầu thở than

Quên đi thánh giá trượng ngàn

Oằn vai Chúa vác muôn vàn đớn đau

Uy nghi quyền phép nhiệm mầu

Vì yêu Chúa chịu khổ sầu nhục thân

Cho con nơi chốn dương trần

Xin vâng nhận lãnh phúc phần Chúa ban

Thành tâm phó thác vơ vàn

Tuân theo Chúa chịu cơ hàn tóc tang

Ðường đời gian khổ cưu mang

Ðường vào Thiên Quốc lẹ làng thênh thang

Cho con tích trữ hành trang

Lộ trình tiến bước Thiên Ðàng vinh quang.

 

                                       Hoài Thương

                                        01-14-2005


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống