MẸ NHÂN ÁI

 

Maria Mẹ là bông huệ trắng

Của Ba Ngôi Thiên Chúa rất nhiệm mầu

Thương đoàn con đang ở dưới vực sâu

Vọng lên Mẹ lời cầu xin tha thiết

 

Nỗi đau đớn của con Mẹ đã biết

Đoái nhìn con lòng thương xót lệ rơi

Mẹ giơ tay cho con niú Mẹ ơi !

Cưú vớt con thoát khỏi vòng gian khổ

 

Dạy hồn con càng ngày thêm yêu mến

Mẹ khoan dung luôn đổ tràn tình thương

Phù hộ con trong mọi nỗi đoạn trường

Con cậy trông vào lòng thương của Mẹ

 

Mẹ như muôn hoa hương nồng thơm ngát

Toả ánh sáng vườn thượng uyển Thiên Cung

Trái tim Mẹ thật vẹn sạch vô cùng

Mẹ là toà của Ba Ngôi vinh hiển

 

Nghe sứ thần truyền tin lời Thiên Chúa

Mẹ xin vâng cưu mang Chúa Hài Nhi

Ôi ! phúc trọng con biết nói lời gì

Để ca tụng Mẹ Vua Trời cao cả

 

Maria Mẹ  tuyệt vời nhân aí

Sanh Ngôi Lời Mẹ vẫn còn đồng trinh

Mẹ đồng công duy nhất trong chương trình

Cứu nhân loại khỏi án phạt tội lụy

 

Thương nhân loại Mẹ cam lòng chịu khổ

Thấy con đau lòng Mẹ rất héo hon

Mẹ từ nhân xin nuôi dưỡng hồn con

Bằng ân sủng tràn đầy của Thiên Chúa

 

Từ trời cao Mẹ trở về trái đất

Muôn tinh tú thua Mẹ dáng diễm kiều

Vẻ hiền diụ Mẹ rất đáng mến yêu

Mẹ nhắn nhủ cho loài người hiểu biết

 

Lời Mẹ nói rất chân thành tha thiết

Hãy ăn năn đền tội hỡi con ơi !

Và siêng năng lần hạt chuỗi mân côi

Vâng lời Mẹ hồn con được cứu rỗi

 

Mẹ ao ước con cải thiện đời sống

Giữ lời Mẹ dù con ở nơi nơi

Để đời con luôn vâng ý Chúa Trời

Giờ chết đến khỏi trầm luân hỏa ngục.

 

                     Thu Hương