Tình Ngài Vô Bờ Bến 

 

Ngàn dân ơi! Cất tiếng ca ngợi Chúa

Dâng lên Ngài lời cảm tạ tri ân

Bằng thánh vịnh, bằng thơ nhạc điệu vần

Bằng trọn vẹn tâm lòng rung cảm mến

 

Ôi Giêsu! Tình Ngài vô bờ bến

Ngài là nguồn mạch sự sống yêu thương

Ngài là đấng quyền uy chốn thiên đường

Vì nhân loại hạ mình xuống cứu thế

 

Chúa đơn côi trong vườn dưới bóng xế

Thầm nguyện cầu đổ mồ hôi máu mình

Ðể xin Cha cất chén đắng điêu linh

Nhưng theo ý Cha, vâng tuân lệnh sứ

 

Ôi Giêsu! Xin Ngài dung tha thứ

Ðã bao lần con lạnh nhạt hững hờ

Quên lời kinh dâng Chúa đáng kính thờ

Ðể Chúa buồn vì đàn chiên lạc lối

 

Ôi Giêsu! Con thành tâm thống hối

Xin đốt cháy hồn con lửa tin yêu

Xin cho con thực thi trọn giáo điều

Cho đời con vững bền lòng đạo đức.

 

 

         Hoài Thương & Kim Hoàng

              March 01, 2005

 

 

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống