Kính Nhớ Thánh Hiền Giuse

 

Toàn muôn dân Giáo Hội đồng ghi nhớ

Mười Chín Tháng Ba Bổn Mạng Giuse

Ðấng Thánh hiền luôn cứu giúp chở che

Luôn đoái thương người người van cầu khẩn

 

Ðời mất Cha mang nỗi buồn trắc ẩn

Tôn Thánh hiền làm “Dưỡng Phụ” kính yêu

Bao gian truân sầu héo hắt tiêu điều

Con tin cậy gửi gấm Cha phó thác

 

Người bạn đời Maria thật tuyệt tác

Tâm nhân từ lòng thanh khiết khiêm cung

Trọn một đời yêu Thánh Nữ thủy chung

Luôn trung kiên phục tuân theo ý Chúa

 

Cha cần mẫn tài nghệ mộc đinh búa

Mặc giòng hoàng tộc quyền quý cao sang

Cha uy nghi thần thế trên Thiên Ðàng

Vui sống đời đơn thầm lặng lẽ

 

Ðức tin Cha thật vững bền mạnh mẽ

Vừa đính hôn, Maria hạ sinh

Một Giêsu, không rõ nét trung trinh

Lòng công chính nghe Sứ Thần vâng phục

 

Trải tình thương ban tràn muôn hồng phúc

Cho vạn người trông cậy kêu cầu Cha

Cuộc đời con bao nỗi buồn xót xa

Van nài Cha, Cha chưa lần từ khước

 

Xin cho con thực thi tròn nguyện ước

Luôn tôn thờ yêu kính Cha thiết tha

Noi mẫu gương Cha: nhân đức hiền hòa

Ðể tâm hồn luôn thanh cao trung tín.

 

                    Hoài Thương

                     15-03-05


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống