BAO LA TÌNH NGÀI

 

 

Biết tả sao đưọc tình yêu Thiên Chúa !

Một tình yêu bao la không bến bờ

Muôn triệu từ không đủ dệt thành thơ

Không văn bút ghi thấu tình bất diệt

 

Bao hơi sức Chúa đã cạn tàn kiệt

Trái tim Ngài còn nồng cháy thương yêu

Còn thứ tha cho kẻ tội trăm điều

Còn từ ái cầu nguyện cho quân dữ

 

Chúa vi yêu chịu nhục hình hành xử

Chịu đóng đinh vào thập tự đớn đau

Chịu đội mũ gai nhọn đâm vào đầu

Ðể chịu chết thảm thương trên thập gía

 

Xin cho con là kẻ hèn tôi tá

Hiểu thấu tình Ngài yêu con thiết tha

đừng để lòng con lạnh nhạt phôi pha

Không biết Chúa : yêu con vô bờ bến

 

Chợt hồn con bừng cháy như ngọn nến

Lòng cảm rung bên tượng Chúa Thánh Nhân

Nghe con tim mến yêu Chúa bội phần

Khi nhìn Chúa vì con chịu khổ tử.

 

               Hoài Thương

                03-22-05

 

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống