TỬ NẠN VÌ YÊU

 

 

Ôi tình Cha yêu cao vời tột đỉnh

Cho Giêsu con một Ðức Chúa Trời

Xuống thế gian mang phần tính ngôi lời

Chịu đau thương thay nhân loại vác gánh

 

Chiều năm xưa Chúa lo buồn nhận lãnh

Van nài Cha: Xin cất chén đắng này

Nhưng theo Chúa Cha,dù máu tuôn đầy

Ngài biết rằng:Con một Ngài phải uống

 

Trên Thập Tự Chúa đau buồn gục xuống

Cả tay chân bị đinh đóng chặt sâu

Chịu thấu sao khi gai đâm thấu đầu

Xuống thế trần chịu khổ hình thảm thiết

 

Nhìn con đau! Mẹ đớn đau khôn siết!

Ðành để con bị hành nhục xác thân

Nhưng theo ý Cha muốn cứu nhân trần

Gía cứu chuộc : Con Ngài,Chiên Thiên Chúa

 

Vì yêu người,chịu tử hình máu úa

Xin cho con: Trọn trái tim của Ngài

Cho con biết: Yêu sâu đậm lâu dài

Như Chúa đã: ‘Yêu con chịu tử nạn’.

 

                  Kim Hoàng

              Good Friday.Mar 05

 

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống