VÔ VÀN ÐAU ÐỚN

  VĨNH BIỆT ÐỨC GIÁO HOÀNG

 

 

Tối Thứ Bảy sao trời như mờ khuất

Ðể hoàn cầu vũ trụ như ngừng quay

Muôn giáo dân tê tái mắt lệ cay

Nhận hung tin từ Rôma loan báo

 

Ðức Giáo Hoàng đã ngừng nhịp tâm não

Ðã ngàn thu an nghỉ giấc mộng vàng

Cả Giáo Hội hoàn vũ đau ngỡ ngàng

Khóc thương Ngài đã vĩnh biệt trần thế

 

Chuông giáo đường đổ buồn dưới bóng xế

Ðưa hồn Ngài về Vương Quốc Thiên Cung

Muôn triệu người thấm lệ sầu cảm rung

Ðồng cầu nguyện tiễn Ngài trong nuối tiếc

 

Con lưu luyến nhìn mây trời xanh biếc

Tìm bóng dáng Ngài trên chốn trời cao

Lòng ngậm ngùi nuốt lệ rơi nghẹn ngào

Còn đâu nữa Ðức Giáo Hoàng yêu kính!

 

Ngài là vị Thần thanh cao công chính

Một Thánh Nhân lỗi lạc chốn trần gian

Một trái tim vàng nhân ái vô vàn

Luôn đem cho người hòa bình hạnh phúc

 

Cả cuộc đời Ngài thiết tha nguyện chúc

Trải yêu thương chan chứa ngập hồng ân

Mong đồng loại trọng thâm tình nghĩa nhân

Hòa đoàn kết, lượng từ tâm dung thứ

 

Ngài lừng danh trong Giáo Hội lịch sử

Gioan Phaolô Ðệ Nhị Giáo Hoàng

Hai Mươi Sáu năm gót vàng dọc ngang

Làm công cuộc khắp năm châu bốn bể

 

Hai Tháng Tư Lẻ Năm làm sao kể:

Tột niềm đau Giáo Hội tiếc thương Ngài

Biết bao dòng dư lệ chảy tuôn dài

Khóc Ðức Giáo Hoàng thiên niên an giấc

 

Ngài thấu nghe nghẹn ngào bao tiếng nấc!

Muôn giáo hữu Ngài tột cùng tiếc thương

Khóc tiễn biệt Ngài về Cung Thiên Ðường

Con Bái Biệt Ngài! Ngàn Thu Vĩnh Biệt!!!

 

                    Hoài Thương

                     02-04-05                         
 

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống