Tưởng Niệm Cha Kính Yêu

 

               Kính Dâng Hương Hồn Cha                   

               Tưởng Niệm Nhất Niên Sinh Nhật

                   Cha Gĩa Từ Dương Thế

  
       
Genève ngăn cách điệp trùng non

Trọn tận đáy lòng tâm trí con

Buồn nhớ Cha yêu trong huyệt lạnh

Nhất Niên Sinh Nhật...”Cha không còn”

 

Tưởng Niệm Ngày Hai Mươi Tháng Ba

Âm dương chia lối đất trời xa

Nghìn năm muôn vật dời thay đổi

Chẳng đổi thời gian Sinh Nhật Cha

 

Cha ơi!Năm trước tiết mùa Xuân

Bái Chúc Cha Yêu Thọ Bát Tuần

Thơ gửi mừng Cha còn mực nét

Sao Cha vội vã khuất dương trần???

 

Cầm bài thơ cũ lệ con rơi

Thi ý mênh mông muôn vạn lời

Chẳng đủ tỏ bày tình phụ tử

Công Cha như Thái Sơn cao vời

 

Mười bốn người con Cha dưỡng nuôi

Biết bao đau khổ buồn khôn nguôi

Thương con cam chịu trong thầm lặng

Vui sướng nhìn con rộn tiếng cười

 

Con kính dâng Cha hoa nến nhang

Mong Cha sớm ngự trị Thiên Ðàng

Bình an vĩnh cửu bên nhan Chúa

Mộng thỏa lòng Cha nơi suối vàng.

 

              Kính Bái Cha

             Con:Hoài Thương

                03-20-03
                     

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống