Gia Tài Của Mẹ

 

Nơi xứ lạ Mẹ không nhiều vàng bạc

Làm  gia tài Mẹ để lại cho con

Mẹ chỉ còn : Sông nước Việt núi non

Con hãy nhận giữ gìn làm gia bảo

 

Không để cho con kim cương tuyệt hảo

Làm gia tài con sinh sống nương thân

Mẹ để cho con kho tàng bảo trân

Là kiến thức hằng hà vô số chữ

 

Con hãy gắng miệt mài trang sách sử

Vuông tròn đạo: Nhân Lễ Nghĩa Trí Tâm

Năng luyện rèn thao tuyệt các phương châm

Phận liễu đào vẹn Công Dung Ngôn Hạnh

 

Gia tài Mẹ như mùa Ðông tuyết lạnh

Không phủ che cho ấm áp đời con

Mẹ chỉ ngọt ngào khuyên nhủ vàng son

Con gắng học cho song toàn tài đức

 

Bao Anh Hùng đã hy sinh uẩn ức

Gầy dựng giang sơn bồi đắp quê hương

Súng nổ đạn rơi , hồn vong chiến trường

Vì Tổ Quốc quên mình đền nợ nước

 

Con yêu hỡi ! Cuối đời Mẹ mộng ước

Dành trao con một bảo vật gia tài

Không bằng tiền hay châu báu ngọc trai

Bằng mong con giữ cội nguồn đất Mẹ.

 

                                Hoài Thương

                                 30-04-1996

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống