Mơ Ước

 

Trái tim Mẹ dạt dào nồng thắm

Yêu đàn con say đắm thiết tha

Lòng Mẹ như biển bao la

Muôn đời chẳng nhạt phôi pha ân tình

 

Trên Thiên Quốc cung đình Mẹ ngự

Nghe con xin Mẹ rũ tình thương

Mẹ là mạch suối yêu đương

Mẹ luôn yên ủi dạ trường nát tan

 

Mẹ thấu biết con ngàn đau khổ

Dễ rơi vào cám dỗ sa tan

Con mong giờ phút nguy nan

Tựa nương bóng Mẹ vô vàn chở che

 

Mẹ đưa lối thuyền ghe về bến

Xin cho con yêu mến Mẹ luôn

Dù đời sướng khổ vui buồn

Con trông cậy Mẹ Nữ Vương Thiên Ðàng

 

 

Lòng mơ ước vững vàng tin cậy

Mẹ trạng sư lộng lẫy cao vời

Con quỳ lạy Mẹ Chúa trời

Từ bi nhân ái trọn đời đồng trinh

 

Dưới chân Mẹ xấp mình hối lỗi

Bước đường trần trôi nổi phong ba

Ðể khi thơ bé,tuổi gìa

Trong giờ lâm tử Mẹ ơi hộ phù.

 

           Hoài Thương & Kim Hoàng

                05-06-03

 

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống