Nhân Ngày Hiền Mẫu 08-05-05

               Con xin Kính Dâng về Mẹ bài thơ này

               để hồi tưởng lại Ngày Hạnh Phúc của

               Cha Mẹ Mừng Ngọc Hôn Khánh Hỷ.                     


 ÂN NGHĨA SINH THÀNH

 

Lòng hân hoan chúng con đồng kính bái

MỪNG NGỌC HÔN ÐẠI KHÁNH HỶ SONG THÂN

Hoa chúc trùng phùng quý tựa bảo trân

Giòng gia Phạm vô vàn muôn hồng phúc

 

Tình phụ tử ghi câu ca nhạc khúc

Ví công Cha như Thái Sơn cao vời

Nặng thâm sâu như núi chẳng chuyển dời

Trọn đời Cha ngút ngàn thương con cháu

 

Danh nghiệp Cha quý đẹp tựa châu báu

Vang truyền lưu Ðông Y Sĩ Ðức Nguyên

Tâm nhân từ, tài trí rộng thâm uyên

Hằng cứu giúp biết bao người đau khổ

 

Con có Cha như chim đàn có tổ

Cha dắt dìu khuyên dạy bảo nghiêm minh

Trọn một đời Cha vất vả hy sinh 

Nuôi đàn con lớn khôn thành danh đạt 

 

Ôi lòng Mẹ như suối nguồn dào dạt

Tràn thương con như trời biển rộng sâu

Mẹ yêu con tình muôn tận dài lâu

Ðêm từng đêm ôm ấp con trìu mến

 

Tình Mẹ yêu mênh mông vô bờ bến

Tóc đổi mầu lòng Mẹ chẳng đổi thay

Cả cuộc đời Mẹ thầm chịu đắng cay 

Chịu gian khổ cho đàn con sung sướng 

 

Con có Mẹ như thuyền xuôi định hướng

Không chơ vơ lạc lõng giữa đại dương

Nuôi dạy con bao nguy khó đoạn trường

Thầm gánh nhận,Mẹ chẳng lời than thở 

 

Trọn đời con khắc tạc lòng ghi nhớ

Ân sinh thành dưỡng dục của Mẹ Cha

Công cha cao,nghĩa tình Mẹ bao la

Con làm sao đáp đền cho cân xứng? 

 

               Con:Hoài Thương 

                Cali.24-07-1999 

 

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống