Kính dâng về Hương Hồn Cha yêu quý

 của chúng con đã khuất trần tại

 bệnh viện Genève Ngày 06-05-02.

  Ðể bao nhiêu năm trước con và muôn

người mừng vui trong Ngày Lễ Từ Phụ.

Nhưng năm nay 19-06-05 thì riêng con

phải ngậm ngùi với nỗi buồn mất Cha để

mặc hai hàng lệ rơi rơi trong lặng lẽ để:

 

 

     Khóc Cha

 

Một sáng trời chưa tan vỡ sương

Bàng hoàng tin báo từ Tây phương

Cha yêu đã khuất rời dương thế

Con ngỡ lòng đau đứt dạ trường

 

Vũ trụ hoàn cầu như lở tan

Hung tin Cha vĩnh biệt trần gian

Hồn con buốt gía, tim tê tái

Mặn đắng bờ môi nuốt lệ tràn

 

Lặng lẽ Cha đi chẳng một lời

Tình Cha cao ngất đỉnh mây trời

Yêu thương chôn dấu trong tâm khảm

Bạo bệnh diệt Cha mất tiếng lời

 

Tạ tội cùng Cha xin thứ tha

Cali ngăn cách trời bao la

Con không về bái phục tang lễ

Cả cõi lòng con đau xót xa!

 

Cha hỡi ! Tình Cha yêu Vợ, Con

Trăm năm nước chảy đá hao mòn

Ngàn thu vĩnh biệt lòng Cha vẫn

Bất diệt trong tim tình sắt son

 

Nức nở nghẹn ngào thương khóc Cha

Lệ sầu tang tóc chẳng phôi pha

Sao con sớm quấn vành tang trắng???

Ðau đớn lặng thầm tiễn biệt Cha!

 

Nghi ngút hương trầm tỏa khói nhang

Bàn thờ di ảnh phủ mầu tang

Con quỳ bái biệt Cha yêu dấu

An giấc thiên niên mồ nghĩa trang.

 

                Con: Hoài Thương

              Ðau đớn bái biệt Cha

                 Cali.May 06.02


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống