ÐƯỜNG VÀO VINH QUANG
 
 
Các con ơi! Ðừng làm tôi hai chủ
Hãy trung thành tin yêu Chúa thiết tha
Ðừng đam mê ham của cải ngọc ngà
Nơi trần thế chỉ phù du tạm gửi
 
Con hãy nhìn đàn chim không nắng sưởi
Chúng chẳng màng tìm hái trái chín sai
Chẳng tích trữ kho lương thực ngày mai
Suốt tháng ngày chỉ líu lo ca hát
 
Trên cánh đồng muôn ngàn hoa thơm ngát
Sáng nở tối tàn vẫn đẹp biết bao
Salomon lộng lẫy áo hoàng bào
Không sánh bằng sắc hương loài hoa thắm
 
Ðừng tận hưởng thú vui say chìm đắm
Ðừng bon chen danh lợi quý quyền tài
Hãy phó thác đời hiện tại tương lai
Vào Thiên Chúa, Ðấng vô ngần cảm mến
 
Tình Chúa yêu bao la vô bờ bến
Loài cỏ cây vạn vật còn được thương
Huống hồ chi đàn con khắp muôn phương
Chúa nhân ái không bao giờ từ bỏ
 
Kho tàng quý con đắp xây tường tỏ
Là Thiên Ðình vĩnh cửu chốn trời cao
Cuộc đời con không đau khổ lao đao 
Là biết tìm đường: «Thiện Tâm Công Chính».
 
                Hoài Thương – Kim Hoàng
                      24-05-05
 

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống