TRÔNG MONG TÌNH NGÀI

 

 

Nửa đêm thao thức suy tư

Nghĩ về cảnh giới âm u luyện hình

Muôn ngàn khổ ải điêu linh

Bao linh hồn chịu cực hình thê lương

Cầm giam nơi cõi âm đường

Lỗi lầm đền phạt đoạn trường đớn đau

Mong thời gian sớm trôi mau

Mong hồng ân Chúa nhiệm mầu tuôn rơi

Tình Ngài cao quý tuyệt vời

Yêu thương nhân thế ngập trời mênh mông

Các hồn khắc khoải  đợi trông

Chúa thương dập bớt lửa hồng đốt thiêu

Bao hồn đau khổ trăm điều

Khát khao từng tiếng kinh chiều cầu kinh

Vương cung Chúa tận Thiên Ðình

Lòng thương xót Chúa Thánh Linh khôn lường

Tình Ngài trải khắp muôn phương

Xuống  vực sâu thẳm đoái thương vạn hồn

Ðang trong biển lửa bồn chồn

Lượng từ   Chúa cứu các hồn lầm than

Con xin cảm tạ vô vàn

Tình yêu Thiên Chúa ngút ngàn vô biên.

 

                   Hoài Thương

                    11-23-05


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống