KHÓC KÍNH BIỆT 

   CHA CẬU PHẠM ANH THÂN

 

                      

                            Kính dâng Hưong Hồn

                     Cha Cậu Gioan Maria Phạm Anh Thân

                   Cha Sở 2 Giáo Xứ Trung Ðồng & Nam Ðồng

                             Vũng Tầu - Việt Nam

                 Ðã từ trần tại Bệnh Viện Phú Thọ - SàiGòn

                             Ngày 05-12-2005                     

               

 

Nhớ chiều ảm đạm trời âm u

Gío cuốn lá rơi bay mịt mù

Nhận điện gia đình phone gọi báo:

“Cậu Thân đã nghỉ giấc nghìn thu”

 

Cậu bị ung thư biết muộn màng

Hung tin Cậu mất nghe bàng hoàng

Cháu không về bái biệt đưa tiễn

Khóc Cậu trong đau đớn ngỡ ngàng

 

Cha Phạm Anh Thân đã khuất đời!

Bao người lưu luyến sầu chơi vơi

Giáo dân khắp xứ buồn thương tiếc

Vị chủ chăn nhân đức sáng ngời

 

Tâm hồn Cha thánh thiện khiêm nhu

Cải tạo bao năm trong trại tù

Chẳng ngại gian nan, cơ cực khổ

Trung kiên vâng phục trọn đời tu

 

Tuổi hạc Cha cao ngoài bảy mươi

Trọn đời bác ái luôn tươi cười

Hiền lương, đức độ, tâm từ tốn

Giúp đỡ sẻ chia muôn vạn người

 

Ngày Chín - Mười Hai vào tiết Ðông

Hằng ngàn tín hữu Trung – Nam Ðồng

Ngậm ngùi bái biệt Cha lần cuối

Lai láng nghĩa tình tựa biển sông

 

Lễ nghi an táng thật nghiêm trang

Phủ kín giáo đường mầu trắng tang

Trăm bốn chục Cha đồng tế lễ

Nguyện cầu Ngài sớm hưởng Thiên Ðàng

 

Tang lễ tiễn đưa chật phố đường

Quý Sơ, tín hữu từ muôn phương

Nghẹn ngào mắt lệ rưng rưng khóc

Chất chứa vô vàn nỗi tiếc thương

 

Bao lời kinh nhạc vọng ngân nga

Hòa tiếng thở than buồn xót xa

Xin Chúa Thánh Linh thương cứu rỗi

Cho Cha hưởng Nước Trời bao la.

 

            Cháu: Hoài Thương

             Vô vàn tiếc nhớ Cậu

              09-12-2005


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống