ÐÊM THÁNH AN HÒA

 

Ðêm Thánh trang nghiêm mừng Giáng Sinh

Giáo đường chuông đổ vang linh đình

Muôn người sốt sắng bên hang đá

Quỳ lạy Hài Nhi Ðấng Cứu Tinh

 

Bêlem thanh vắng buồn hoang sơ

Chẳng một người qua khuất bóng mờ

Không quán trọ thưa nương ẩn trú

Chỉ hang đá lạnh nằm chơ vơ

 

Ðêm đông băng gía Chúa ra đời

Một Ðấng quyền uy ngất đỉnh trời

Sinh hạ trong hang lừa ẩm nát

Phủ đầy sương tuyết trắng buông rơi

 

Mầu nhiệm tình yêu Chúa vượt trùng

Chuyển lay rung động cả không trung

Bao Thiên Thần hát vang lừng tiếng

Xuống thế ngợi khen Chúa tột cùng

 

Vì yêu nhân loại chốn trần gian

Chúa bỏ ngai vương tước bạt ngàn

chẳng ngại hạ sinh trong máng cỏ

Giáng trần cam nếm cảnh cơ hàn

 

Con khấn cầu xin Chúa Giáng Sinh

Thiết tha tâm tưởng nguyện tôn vinh

Bao la tình Chúa yêu nhân thế

Ban phúc bình an xóa tội tình

 

Chúa yêu muôn loại biết dường nào!

Huyền diệu thâm sâu chẳng tả sao?

Vũ trụ thiên hà không sánh ví

Tình Ngài vá lấp biển trời cao.

 

                   Hoài Thương

                   12-22-2005


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà