GHI LÒNG TẠC DẠ CÔNG ƠN CHA

 

Con biết tả sao hết nghĩa ân?

Ðể đem đo lượng trượng ngàn cân

Cũng không đong đếm vẹn ơn đức

Như núi Thái Sơn tạc thế trần

 

Công Cha cao nặng lắm Cha ơi

Cần mẫn hy sinh cả một đời

Cực khổ gian nan Cha gánh chịu

Cha không than thở lấy đôi lời

 

Thương con từ thuở còn sơ sinh

Dưỡng dục đàn con trọn nghĩa tình

Từng bước vào đời, Cha dẫn dắt

Dạy con tròn hiếu đạo trung trinh

 

Con nhớ muôn đời hình bóng Cha

Biết bao kỷ niệm chẳng phôi pha

Từng lời châu ngọc Cha khuyên bảo

Giáo huấn con yêu thật thiết tha

 

Tâm dạ Cha hiền sáng tựa gương

Như khuôn thước ngọc in đo đường

Cả đời Cha đức độ trung chính

Bác ái từ nhân thấu tỏ tường

 

Ghi khắc lòng con ân đức cao

Công Cha sâu rộng biết dường nào

Tình Cha vô lượng, vô biên giới

Con biết đền sao? biết trả sao??

 

Hôm nay ngày lễ Nhớ Ơn Cha

Thổn thức lòng con mắt lệ sa

Cha đã thiên thu an giấc ngủ

Còn đâu Hiền Phụ để mừng Cha!!!

 

                Hoài Thương

                 06-14-06


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống