CHO CON TRÒN MỘNG ƯỚC

 

Vâng Chúa ơi ! cỡi đời là tạm gửi

Là phù du là bụi cát bọt bèo

Nơi gian trần đầy khổ ải cheo leo

Phú quý quyền chỉ là vật trôi nổi

 

Thế thái nhân tình đổi thay, thay đổi

Ðể dẫu đời con đau khổ phũ phàng

Con cũng chẳng mong danh vọng cao sang

Chẳng đam mê quý kim tiền chức tước

 

Cúi xin Chúa cho con tròn mộng ước

Con kém vạn người châu báu bạc vàng

Con thua muôn người chức tước tài năng

CHỈ MONG ÐỪNG THUA AI:”TẤM LÒNG TỐT”

 

Như tiếng nhạc du dương trầm bổng nốt

Xin cho con trái tim yêu dạt dào

Cho tâm hồn con đạo hạnh thanh cao

Trọn một đời luôn từ tâm bác ái.

 

                    Hoài Thương

                      080206


 

 


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống