MẸ HIỂN VINH

 

Kính lạy Mẹ La Vang, Mẹ nhân ái

Mẹ dịu hiền luôn cứu giúp đàn con

Dù ngàn trùng xa cách vạn núi non

Mẹ vẫn nhớ, vẫn yêu thương tha thiết

 

Tước danh Mẹ là Mẫu Nghi Thiên Quốc

Trọn muôn đời Mẹ tuyệt hảo nữ trinh

Mẹ hiện ra ôi lộng lẫy đẹp xinh

Trên linh địa La Vang vùng Thạch Hãn

 

Thôn xóm nhỏ dẫu điêu tàn thanh vắng

Chốn rừng hoang đầy cảnh vật héo hon

Chẳng bao giờ Mẹ từ bỏ đàn con

Mẹ ủi an luôn dắt dìu che chổ

 

Ðể muôn người trong hoàn cầu vũ trụ

Ðồng tôn vinh tán tụng Mẹ La Vang

Quyền phép Mẹ thật linh hiển cao sang

Biết bao lời ngợi khen cảm tạ Mẹ.

 

                            Hoài Thương

                             08-15-98

 

 


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống