XIN VÂNG

 

Lạy Mẹ La Vang vàn yêu kính

Tước danh Mẹ lừng lẫy cả dương gian

Biết bao người trong giông bão nguy nan

Mẹ đỡ nâng lái tay chèo bền vững

 

Mẹ yêu con chẳng bao giờ hờ hững

Chưa một lần Mẹ từ khước làm ngơ

Bỏ đàn con đang lưu lạc

Ðang khổ đau đọa đầy nơi viễn xứ

 

Con mang phận buồn tang thương quá khứ

Chồng tử ly con góa phụ đơn

Ðể trường đời bao gian khó nguồn cơn

Phận yếu đuối con làm sao chống đỡ?

 

Buồn tóc tang con thường hay than thở

Sao tình quân sớm vĩnh biệt ngàn thu?

Sao phải vùi dưới lòng đất hoang vu?

Cho phu thê phải biền biệt ly cách?

 

Nhìn cao xanh con như thầm hờn trách

Buồn phận mình đơn chiếc bóng chơi vơi

Con cần Mẹ, con cần lắm Mẹ ơi!

lòng con đang trào dâng bão tố

 

Ðời lênh đênh như thuyền không bến đỗ

Ðầy phong ba con xin Mẹ chở che

Tận trời cao Mẹ hỡi xin lắng nghe

Lời nỉ non con van nài tha thiết

 

Nhìn tượng hình Mẹ dịu hiền trinh khiết

Con phó dâng Mẹ tất cả đời con

Xin ban cho con lòng tin sắt son

Ðể  gánh chịu nghịch cảnh buồn tang tóc

 

Con xin vâng không u hoài than khóc

Không trách phận cảnh mẹ góa con côi

tình trần con đứt đoạn chia đôi

Con lãnh nhận :”Xin Vângtheo Thánh ý.

 

                                     Hoài Thương

                                       12-22-97

 

 

 

 

 


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống