CHÚA KHÔNG BỎ CON

 

Bao chuỗi ngày buồn con hay trầm lặng

Hay thì thầm xin Chúa hãy thương con

Xin cho con trung hiếu đạo vẹn tròn

Cho tâm hồn con an bình hạnh phúc

 

Con chợt nghĩ: sông sâu còn uốn khúc

Thì cuộc đời là bể khổ bi ai

Khấn xin Chúa lắng nghe con van nài

Cho con được mộng bình thường ấp ủ

 

Để biết Chúa, Đấng tạo dựng vũ trụ

Ngài tinh thông thấu hiểu biết tỏ tường

Chúa nhân từ luôn chan chứa tình thương

Luôn ban cho con đầy ân hồng đức

 

Chúa không cho con hiển danh quyền chức

Không cho con đầy phú quý bạc tiền

Chúa cho con đầy nghị lực trung kiên

Để cho con được gần Ngài sớm tối

 

Chúa muốn hồn con ăn năn thống hối

Không muốn con xa cách Chúa lâu dài

Ngài muốn con cầu kinh nguyện miệt mài

Để trọn tâm tình tin Chúa bền đỗ

 

Cuộc đời con có gian truân đau khổ

Để con thêm lòng mến Chúa cậy trông

Dù con nguy biến giữa trời mênh mông

Chúa không bỏ con lạc loài chới với.

 

                                         Hoài Thương

                                             081507 


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống