Kính Thánh Têrêsa Từ Ái

 

Lạy Thánh Nữ Têrêsa từ  ái

Muôn thuở giáo dân sùng bái ngợi ca

Lisieux dù vạn dặm đường xa

Hàng hàng lớp lớp người đến thăm viếng

 

Tên Thánh Nữ lẫy lừng vang danh tiếng

Tâm hồn Ngài như sao sáng trời cao

Luôn khiêm nhường đầy nhân đức ngọt ngào

Luôn vâng lời theo con đường lý tưởng

 

Biết bao người tôn kính phục chiêm ngưỡng

Mong đợi chờ tiết trời vừa chớm thu

Ngày Một Tháng Mười Dòng Kín Viện Tu

Lễ kính Thánh Têrêsa trọng thể

 

Khắp Năm Châu vượt đại dương Bốn Bể

Muôn vạn đóa hồng rực ngát sắc hương

Dâng kính Thánh phủ ngập nơi Giáo Đường

Biết bao lời kinh khấn cầu Thánh Nữ

 

Xin cho con kẻ tha phương lữ thứ

Được lòng nhân đức, từ tốn khiêm cung

Xin cho hồn con luôn biết cảm rung

Luôn noi theo gương Đạo Hạnh Thánh Nữ.

 

 

                                       Hoài Thương

                                         01-10-07

 


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống