Xin Soi Sáng Lòng Con

 

 

Dâng lên Chúa xác hồn con thơ trẻ

Tuổi  xuân xanh chập chững bước vào đời

Đầy hiểm nguy với cạm bẫy mọi nơi

Nguyện Thánh Thần đi bên con luôn mãi

 

Dạy con phân biệt sai lầm lẽ phải

Yêu chính công khiêm nhượng biết quên mình

Dù khó khăn không quản ngại hy sinh

Đem niềm vui an bình cho nhân loại

 

Xin Ngài ủi an khi con thất bại

Dạy con khôn qua thử thách đau thương

Khi mệt mỏi con gục ngã trên đường

Mong lời Ngài  truyền cho con sức mạnh

 

Xin Ngài duỡng nuôi con bằng ơn Thánh

Để tâm hồn con không vướng bụi trần

Luôn kính sợ mến yêu Chúa từ nhân

Ca ngợi lòng thương xót Ngài vô hạn

 

Soi sáng con thấu hiểu lời Ngài phán

 Để thực thi chính  đáng ý Chúa Cha

Yêu nhiệt thành với kiên nhẫn thứ tha

Sống làm sao đẹp lòng Cha nhân ái.

 

                                Kim Hoàng

                                24-01-08


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống