Suy Niệm

14 Chặng Đường Thánh Gía

 

 

          1-Quan Philat giao Chúa Giêsu cho

        dân Do Thái để chịu tử hình

Xin tha lỗi mỗi ngày

Giờ Ta đến ai hay

Đừng như quan Philat

Xưa chối tội rửa tay

 

          2- Chúa Giêsu vác Thánh Gía

Xuống thế Chúa Ngôi Hai

Triều Thiên một vòng gai

Chịu trăm lần roi vọt

Vác Thập Gía trên vai

 

          3- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 1

Tiếng cười nhạo muôn phương

Xác hồn đầy đau thương

Ôi nặng nề Thập Tự

Ta ngã gục trên đường

 

          4- Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

Trái tim Mẹ vẹn tuyền

Không nhiễm vương tội nguyên

Phải đớn đau rướm máu

Như lưỡi đòng đâm xuyên

                 

          5- Ông Simon vác Thánh Gía đỡ Chúa

Dẫu cực nhọc sớm chiều

Hay đau khổ bao nhiêu

Hãy cùng ta gánh vác

Thập Gía của tình yêu

 

          6- Thánh Veronica lau mặt Chúa Giêsu

Một phút giây hối hận

Một ánh mắt tội nhân

Đủ để như an ủi

Như tình khúc vọng ngân

 

          7- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 2

Ta muốn mãi trung thành

Dù con yếu mong manh

Đừng quên khi con ngã

Cậy trông Chúa nhân lành

 

          8- Chúa Giêsu an ủi phụ nữ thành Jerusalem

Thôi khóc lóc làm chi

Đời người chóng qua đi

Mừng đón ơn cứu độ

Khi con Chúa sinh thì

 

          9- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3

Dù con ngã bao lần

Hãy tin Chúa từ nhân

Luôn sẵn sàng tha thứ

Kẻ thống hối ăn năn

 

          10- Quân dữ lột áo Chúa Giêsu

Chúng dã man lột áo

Máu Ta lại tuôn trào

Từ vết thương mở rộng

Trần truồng Chúa trời cao

         

          11- Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thập Gía

Thân treo trên Thập Gía

Ngập đau đớn xót xa

Đàn con yêu dấu hỡi

Sao quên lãng tình Cha

         

          12- Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Gía

Cả Thiên Quốc hãi hùng

Giêsu giờ lâm chung

Trong tay Cha phó thác

Trút hơi thở cuối cùng

 

          13- Tháo đanh Chúa Giêsu

Maria thở than

Nhìn con lệ tuôn tràn

Lòng sầu đau khôn xiết

Trái tim Mẹ nát tan

 

          14- Táng xác Chúa Giêsu

Suy niệm lời châu báu

Theo vết chân nhuốm máu

Dẫn con đến bên ta

Với Thập Gía mhiệm mầu.

 

                    Kim Hoàng

  Tưởng Nhớ Mùa Thương Khó  03-2008


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống