Nhân Ngày Lễ Từ Mẫu,  Con kính dâng Mẹ Hiền Yêu Dấu của con

 muôn vàn tình yêu thương Mẹ, để trọng tim con luôn luôn và mãi mãi

 ghi lòng công ơn bao la như biển trời của Mẹ được gửi gấm qua bài :

 

 

   Biết Lấy Chi Báo Đền

 

Từ thơ ấu, Mẹ nuôi con khôn lớn

Bao năm trường Mẹ gánh vác chông gai

Dưỡng dục con, thao thức thâu đêm dài

Luôn hy sinh , lo con đời hạnh phúc

 

Dù bão giông phải lặn bờ sông khúc

Yêu thương con, Mẹ chẳng khước từ nan

Đời khổ đau, nước mắt Mẹ tuôn tràn

Thầm nuốt chịu, cho con no ấm áp

 

Mẹ yêu ơi! Con lấy chi báo đáp

Tán tận xương con chẳng đủ đền ơn

Phục kính tri ân công đức Thái Sơn

Con ước mơ vẹn tròn tâm hiếu đạo

 

Nhìn dáng Mẹ, tuổi gìa run lảo đảo

Con ngậm ngùi đau xót lệ trào rơi

Trong đơn côi mong mỏi, Mẹ nghẹn lời

Mắt buồn hỏi : "Hôm nào Hoàng con đến?"

 

Con khấn nguyện Chúa nhân lành trìu mến

Ban Mẹ hiền vạn hồng phúc bình an

Đầy niềm vui hưởng Lộc Thọ thanh nhàn

Thánh gía Mẹ ... Vai con đây xin vác.

 

                              Con của Mẹ : Kim Hoàng                                                   

                                      Genève, 29-10-03


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống