Thầy Yêu Chúng Con

 

"Thầy là cây nho chúng con là cành " *

Xin cho cành được kết hợp cùng cây

Luôn tốt tươi nở hoa trái tràn đầy

Thơm ngọt ngào vị hương trái chín mọng

 

Giới răn Thầy dạy, chúng con kính trọng

Yêu thương nhau, hãy rộng lượng hy sinh

Xóa tan hờn giận, chia rẽ bất bình

Luôn thứ tha để thuận hòa vui sống

 

Hãy yêu nhau như Thầy mong ước mộng

Yêu chúng con , Thầy sinh xuống gian trần

Ban trót thân mình nuôi dưỡng tội nhân

Cho tôi tá kết thâm tình bầu bạn

 

Tình yêu Thầy cao vời không giới hạn

Vượt không gian lời ai nói cho cùng

Dậy chúng con nên môn đệ thủy chung

Làm chứng tình yêu thay cho nhân thế.

 

                                     Kim Hoàng

                                       04-15-08

 

           * Viết theo Thánh Ca: Niềm Tâm Sự.


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống