Niềm Đau Khốn Cùng

 

Thiên tai ơi , hỡi thiên tai

Gieo chi nghịch cảnh bi ai khốn cùng!

Bất ngờ động đất chuyển rung

Bàng hoàng kinh hãi dân vùng Tứ Xuyên

Bao nhiêu thục nữ trinh nguyên

Bao người hào kiệt uy quyền hùng anh

Chỉ trong một thoáng chớp nhanh

Tứ Xuyên - Trung Quốc tan tành thê lương

Bao nhiêu làng mạc, mái trường

Bao nhiêu cao ốc, phố phường sập tan

Vùi chôn nhân loại khốc tàn

Tám vạn thi thể nát tan hình hài

Chỉ trong một trận thiên tai

Màn trời chiếu đất tương lai mịt mờ

Bốn ngàn em bé ngây thơ

Mồ côi cha mẹ, bơ vơ lạc loài

Đói cơm, khát sữa mệt nhoài

Tìm hơi ấm mẹ khóc hoài thâu đêm

Còn đâu bầu sữa ngọt êm !

Mẹ yêu bé đã ... dưới thềm phơi thây

Muôn người đau khổ đọa đầy

Như chim vỡ tổ lạc bầy vô phương

Nhà tan đất lở đổ tường

Năm triệu nhân loại đứng đường tả tơi

Khấn cầu xin Chúa trên trời

Lòng thương xót Chúa tuôn rơi đổ tràn

Cứu người hoạn nạn lầm than

Lượng dung thứ tội muôn vàn hồn linh

Đang trong bóng tối luyện hình

Cúi xin Chúa ngự Thiên  Đình xót thương.

 

                                       Hoài Thương

                                          05-12-08


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống