Đường Trường Cửu

 

Con nhìn Mẹ khổ đau nơi trần thế

Mong Cha yêu an hưởng phúc Thiên Đình

Bên nhan Chúa không đau khổ điêu linh

Xin Cha luôn phù hộ Mẹ, con, cháu

 

Cung Thiên Đình mới vững bền nương náu

Dẫu đất trời hai lối đường cách chia

Tình Cha - con chẳng bao giờ xa lìa

Trong tim con , Cha muôn đời tồn tại

 

Lời Cha khuyên: Con ghi lòng nhớ mãi

Không ham danh , xao lãng phần lễ, kinh

Hãy tích trữ hành trang làm lộ trình

Hãy dưỡng nuôi tâm hồn đẹp miên viễn

 

Cha để lại sách Thánh kinh : "Tận Hiến"

Phải chăng đường Cha dẫn chúng con đi?

Phải chăng đường tu tích đức từ bi?

Đường công chính đưa con vào Thiên Quốc.

 

                                 Con : Kim Hoàng

                                     23-03-03


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống