Tình Cha Nhắn Nhủ

 

Chiên Ta ơi, đừng nghe lời trần thế

Lắng nghe tiếng Ta, mục tử nhân lành

Tin tưởng nơi Ta , Cha hiền cực thánh

Mong đem cho con khuyên nhủ ủi an

 

Đến cùng Ta khi con gặp nguy nan

Khi sóng gío làm hồn con điên đảo

Khi đắng cay làm nước mắt tuôn trào

Khi vết thương đời làm con đau khổ

 

Ta sẽ dìu dắt con trong giông tố

Đưa con vào nơi êm ấm an bình

Vì danh Thiên Chúa quyền phép hiển vinh

Làm chứng cho tình yêu Ngài cao cả

 

Ta không thờ ơ nhìn con sa ngã

Từ trời cao, Ta theo dỏi quan tâm

Mọi nẻo đường, mọi biến cố thăng trầm

Của đời con với biết bao cạm bẫy

 

Hãy xin Thánh Linh sáng soi chỉ dạy

Hướng dẫn con tư tưởng đến hành vi

Để làm sáng danh Đấng gửi con đi

Hợp cùng Thánh Linh sống thật trong Chúa.

 

                                        Kim Hoàng

                                        08-08-2008

                            (Viết theo Vassula và Kinh Thánh)


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống