Xin Hãy Nhớ

 

Lậy Thánh nữ Đồng Trinh Maria

Mẹ là Đấng rất nhân từ nhân ái

Con kính cẩn xin Mẹ thương nhớ lại

Có bao giờ Mẹ chối chẳng nhận lời

Những người con năn nỉ Mẹ không thôi

Nay con đến sấp mình dưới chân Mẹ

Con xin Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế

Mẹ uy quyền, Mẹ thương cứu giúp con

Con trông cậy, con hết lòng than van

Mẹ đồng trinh, vượt trên mọi trinh nữ

Con tội lỗi, xin đoái nhìn tha thứ

Mẹ từ bi, chớ bỏ lời con cầu

Với con Mẹ, xin Mẹ thương cầu bầu

Trọn cuộc đời, con nguyện làm con Mẹ.

 

                                Thu Hương

             ( Trong Thi Tập : Gửi Chút Hương Tình)

 

 

 

 


Lời Kinh Từ Cuộc Sống