Sầu Tang Thương Missouri

 

Làm sao tả hết nỗi lòng đau

Một chiếc bánh xe! Gây vạn sầu!!

Mười bẩy thi hài vong thiệt mạng

Phơi thây tan nát dưới thành cầu

 

Mười ngày tang tóc đã trôi qua

Chẳng xóa mờ vơi nỗi xót xa

Nhìn những áo quan bên Điện Thánh

Niềm đau tử biệt chẳng phôi pha

 

Quý Cha đồng tế lễ nghiêm trang

Hòa lẫn niềm thương tiếc ngỡ ngàng

Ngàn giáo dân buồn đưa tiễn biệt

Lệ tuôn thấm ướt áo khăn tang

 

Chúa Nhật vừa xong Lễ Tiễn Đưa

Lệ trời rung cảm đổ cơn mưa

Như còn lưu luyến người thiên cổ

Sao quá vội vàng bỏ chốn xưa!

 

Mẹ thấu lòng con yêu thiết tha

Đêm khuya con chẳng ngại đường xa

Hành hương Thánh Mẫu cung nghinh Mẹ

Xin đón con về bên Chúa Cha.

 

Hoài Thương

08-18-08


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống