Vinh Danh Thiên Chúa

          Trên Các Tầng Trời

 

 

Đường của Ngài đường chông gai chật hẹp

Đòi hỏi tin yêu nhẫn nhục hy sinh

Dẫn dắt con, ôi Chúa của an bình

Cho hồn con yên khi đời biến động

 

Thực thi lời Ngài ban trong cuộc sống

Xóa bỏ hận thù, tha thứ yêu thương

Đừng để tim con buồn sợ vấn vương

Cho con tin Ngài bên con luôn mãi

 

Ngài không bỏ con trong cơn khổ ải

Sao con ngờ vực lòng Chúa vô biên?

Khi con ngã gục hồn xác ưu phiền

Nghe ma quỷ để rơi vào tội lỗi

 

Cho lòng con biết thành tâm thống hối

Giơ đôi tay xin cứu vớt thứ tha

Đỡ nâng con trong yêu thương hải hà

Dìu con đi trong bóng đêm tăm tối

 

Để con không lầm lỡ đường lạc lối

Tiến bước với lời ca ngợi trên môi

" Vinh Danh Thiên Chúa Trên Các Tầng Trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm."

 

                                          Kim Hoàng

                                           01-14-09          


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống