Cho Con Luôn Yêu Ngài

 

Ngài vẫn biết con mong manh yếu đuối

Không hằng thực thi lề luật truyền ban

Mù quáng sống theo danh lợi nhân gian

Để lãng quên Cha hiền từ thánh ái

 

Xin dâng Ngài tâm hồn con khắc khoải

Tràn đớn đau vì đã phụ tình Cha

Xin Cha trọn lành thương xót thứ tha

Đừng để con vướng sa vào cám dỗ

 

Hãy sai Thánh linh giúp con tỉnh ngộ

Cứu con thoát khỏi sự dữ quân thù

Ban ơn thiêng dùng con như khí cụ

Đem an bình gieo hy vọng tin yêu

 

Xin nhắc nhở con tuân giữ tín điều

Để muôn loài thoát phút giây thịnh nộ

Làm đất trời chuyển rung gây khốn khổ

Đưa tạo vật vào tăm tối kinh hoàng

 

Xin cho con ơn thứ tha hồng lượng

Ơn khôn ngoan chọn lẽ phải đường ngay

Ơn sức mạnh để theo Chúa hằng ngày

Đầy yêu thương trong tay Ngài phó thác

 

Lòng Ngài không bỏ rơi đàn chiên lạc

Luôn từ nhân đón đợi chúng quay về

Rửa sạch tội nhơ xóa bỏ đam mê

Đổi mới địa cầu bằng ơn thánh hoá.

 

 

                                         Kim Hoàng

                                          15-12- 08


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống