Thương Người Vô Gia Cư

 

Tôi khổ lắm , trời ơi tôi khổ lắm

Tiền ở đâu mua cỗ ván quan tài?

Để phủ che chôn kín một hình hài

Khi thần tử đưa tôi về âm thế

 

Tôi là kẻ vô gia cư tàn phế

Không người yêu, không mái ấm gia đình

Bạn bè tôi là gío lạnh sương tinh

Là nắng mưa phủ mái đầu nhuốm bạc

 

Gia tài tôi như cỏ khô sa mạc

Đêm từng đêm ẩn trú sân giáo đường

Ngày lang thang cầu thực khắp bốn phương

Mong tình người xót thương tôi giúp đỡ

 

Tôi chới với trong bùn sâu đất lở

Chợt tôi tin có Chúa trên trời cao

Để tôi đang bên vực thẳm lao đao

Chúa luôn bên tôi dắt dìu che chở.

 

                                 Hoài Thương

                                 27-02-2010

 

 


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống