Cảm Tạ Tôn Vinh Chúa

 

 

 

Cảm tạ Cha luôn giang tay dìu dắt

Một năm qua, Cha ban mọi ơn lành

Mở lòng con kiếm tìm suối nguồn thánh

Mơ công bình mong làm sáng danh Cha

 

Bao lỗi lầm xin Cha hãy thứ tha

Gửi thánh linh giúp con tránh đường tà

Ban sức mạnh nâng con khi sa ngã

Không bỏ con khi sóng gió phong ba

 

Đừng để con quên cảm tạ ngợi ca

Luôn trọng kính thờ Cha trong năm mới

Ôi tình Cha cao rộng không tầm với

Yêu thương người đem hạnh phúc an vui.

 

                                 Kim Hoàng

                                 19-03-2010

 


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống