Chết Vì Yêu Con

 

Đêm hôm ấy Chúa buồn lo lên tiếng

" Xin Cha cất cho con chén đắng nầy"

Lòng Chúa Cha đau đớn có ai hay !

Ngài nhìn Con uống vì yêu nhân thế

 

Nhìn Con bị trăm ngàn roi nhục thể

Xác tả tơi chịu đánh đập bạo tàn

Đầy thương tích máu tuôn trào tràn lan

Vì tình yêu hồn Cha như lịm chết

 

Tình huyền bí cao vời không tả hết

Vừa nhìn Con vác thập tự thảm sầu

Với triều thiên vòng gai nhọn đâm sâu

Nuốt sỉ nhục, người cười khinh nhạo báng

 

Yêu tột cùng Cha nhìn Con hiến mạng

Tim nát tan thì thào sức cạn mòn

"Cha hỡi vì sao nỡ bỏ rơi con"?

 Đau điếng lòng Chúa Cha, ai thấu hiểu?

 

Giờ lâm chung ánh trời ngưng rọi chiếu

Toàn thể Thiên đình ngưng tiếng hát ca

Thấu tỏ lòng Chúa yêu con thiết tha

Chịu đóng đinh tử hình trên thập gía.

 

                                          Kim Hoàng

                                            03-31-10Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống