Tột Nỗi Lòng Đau Đời Mất Mẹ

 

 

Trời còn mờ sáng nhận phone reo

Em báo hung tin : ‘Mẹ mất rồi’ !

Con thấy đất trời như chuyển đảo

Chơi vơi giữa cuộc đời cheo leo

 

Ngày Hai Tháng Bảy nắng chưa lan

Mà ngỡ như giông bão ngập tràn

Để tưởng tim con vỡ vạn mảnh

Để hồn tê xót buốt vô vàn

 

Đau đớn bàng hoàng quá Mẹ ơi!

Chúng con đã mất Mẹ trong đời

Còn đâu dáng Mẹ hiền gương mẫu?

Khắc dạ lòng con ơn biển trời

 

Ôi sao tình Mẹ rộng bao la

Mẹ thấu lòng con đau xót xa

Khổ lệ trào tuôn vĩnh biệt Mẹ

Để em ngăn thấm lệ con sa

 

Hôm nay ngỡ tưởng là ngày vui

Sao phải khăn tang khóc ngậm ngùi?

Sao ngút nến hương di ảnh Mẹ?

Nát lòng nhìn Mẹ áo quan vùi !!

 

Thơ nào tả xiết hết lòng con!

Lệ có đong đầy lấp biển non

Chẳng đủ công ơn Mẹ tạc dưỡng

Chẳng sao sánh ví tình vàng son ! 

                  

                          Kính Bái Biệt Mẹ

                         Con : Hoài Thương

                           Cali. 07-03-2010


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống