Đau Đớn Tiễn Biệt Mẹ                     

 

Kính dâng hương hồn Mẹ Thèrèse Phạm Thị Yến

yêu quý của chúng con

 

 

Từ Los qua lòng nát tả tơi

Con tìm bóng Mẹ khắp bầu trời

Bao làn mây trắng đã trôi biến

Nhưng Mẹ ở đâu chẳng thốt lời ?

 

Con đã về rồi, Mẹ, Mẹ ơi !

Lệ con như suối nghẹn im lời

Viện phòng Mẹ đó, nhưng hình bóng

Mẹ đã ra đi khuất cõi đời

 

Tháng Bẩy trời Âu nóng chói chan

Mà tim con lạnh buốt vô vàn

Con từ Mỹ quốc đến thăm Mẹ

Sao Mẹ nghỉ yên trong áo quan ?

 

Con đã mất rồi Mẹ dấu yêu !

Kim tiền bạc bể có muôn chiều

Cũng không đánh đổi, không thay thế

Người Mẹ từ tâm đẹp mọi điều

 

Mẹ hiền công đức thấu trời cao

Vất vả khổ đau nuốt lệ trào

Mười bốn người con Mẹ dưỡng dục

Gian nan chịu đựng chẳng than gào

 

Yêu con như biển trời cao sâu

Trăm đắng ngàn cay vạn khổ sầu

Thầm lặng một mình Mẹ gánh chịu

Con đau Mẹ thức trắng canh thâu

 

 

Tám Cha đồng tế lễ nghiêm trang

Hoa nến bàn thờ ngút khói nhang

Đau đớn lặng nhìn linh cữu Mẹ

Đàn con tê tái lệ tuôn hàng

 

Cháu, con, chắt, chặt vành khăn tang

Khóc tiễn Mẹ về nơi nghĩa trang

Cung kính bái quỳ vĩnh biệt Mẹ

Nguyện cầu Mẹ sớm hưởng Thiên Đàng.

 

 

                  Chúng Con Đồng Kính Bái Mẹ,

                          Ngàn Thu Vĩnh Biệt Mẹ.

                             Con : Hoài Thương

                          Genève, ngày 09.07.2010
Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống